استخر

 

 

 

مجموعه آبی و ورزشی هتل پنج ستاره خورشید هشتم یکی از مجهز ترین و بزرگترین مجموعه ها در مقایسه با دیگر هتل های پنج ستاره می باشد .