?>

گالری تصاویر

اتاق کینگ

IPTVFreeInternetbreakfast

این اتاق شامل یک تخت دبل می باشد .بعضی از اتاق ها امکان اضافه شدن یک تخت اضافه را دارند.سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

اتاق تویین

IPTVFreeInternetbreakfast

این اتاق شامل 2تخت سینگل می باشد .بعضی از اتاق ها امکان اضافه شدن یک تخت را دارند.سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد....

مشاهده اتاق

اتاق تریپل

IPTVFreeInternetbreakfast

این اتاق شامل 3 تخت سینگل میباشد . بعضی از اتاق ها امکان اضافه شدن یک تخت را دارند.سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

اتاق دلوکس دو تخته

IPTVFreeInternetbreakfast

این اتاق شامل یک تخت دبل یا 2 تخت سینگل میباشد.بعضی از اتاق ها امکان اضافه شدن یک تخت را دارند.سرویس بهداشتی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

سوئیت جونیور

IPTVFreeInternetbreakfast

این سوئیت دارای یک اتاق خواب با تخت دبل و قسمت پذیرایی میباشد .این سوئیت امکان اضافه شدن یک تخت اضافه را داردسرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

سوئیت جونیور همراه با خواب مستر

IPTVFreeInternetbreakfast

این سوئیت دارای یک اتاق خواب مستر با تخت دبل و قسمت پذیرایی میباشد .این سوئیت امکان اضافه شدن دو تخت اضافه را دارد.سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

اتاق دلوکس سه تخته

IPTVFreeInternetbreakfast

این اتاق شامل 3 تخت سینگل میباشد.بعضی از اتاق ها امکان اضافه شدن یک تخت را دارند.سرویس بهداشتی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

سوئیت جونیور رو به حرم

IPTVFreeInternetbreakfast

این سو ییت دارای پنجره با نمای رو به حرم مطهر امام رضا (ع) میباشد .این سوئیت دارای یک اتاق خواب با تخت دبل و قسمت پذیرایی میباشد .برخی از اتاق ها امکان اضافه شدن دو تخت اضافه را دارند.سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق

سوئیت جونیور با خواب مستر رو به حرم

IPTVFreeInternetbreakfast

این سوئیت دارای پنجره بانمای روبه حرم مطهر امام رضا(ع) میباشد . این سوئیت دارای یک اتاق خواب مستر دارای وان و جکوزی با تخت دبل و قسمت پذیرایی میباشد .این سوئیت امکان اضافه شدن دو تخت اضافه را دارد..سرویس بهداشتی فرنگی و حمام به صورت مجزا میباشد ....

مشاهده اتاق