آزمون تامین نیروی انسانی هتل خورشید هشتم کوثر

آزمون تامین نیروی انسانی هتل خورشید هشتم کوثر

1401/07/22
0
آزمون تامین نیروی انسانی هتل خورشید هشتم کوثر

گروه هتل‌های کوثر به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز جهت هتل خورشید هشتم رئوف کوثر  وابسته به گروه هتل های کوثر واقع در شهر مشهد مقدس، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت معین و بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی به کارگیری ‌می‌نماید.

ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه 7 آبان ماه 1401 تا پایان روز یک شنبه  22 آبان ماه 1401 فعال خواهد بود

از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و دریافت دفترچه آزمون به سایت هتل خورشید هشتم مراجعه کنند.